दृश्य दृष्टि

In Nepalese Language

(१)

दृश्य प्रष्ट छ, यो संसार भ्रष्ट छ,

लालची चुस्त छ, प्रकृति रुष्ट छ। 

(२)

दुष्टको राजमा, सर्वत्र कष्ट छ,

सत्यको संहार, झूठो मस्त छ। 

(३)

कुटील पुष्ट छ, सोझो त्रस्त छ,

आशा लुप्त, निराशा व्याप्त छ। 

(४)

अनैतिकतालाई मान्यता प्राप्त छ,

नैतिकताको आह्वान अपाच्य छ। 

(५)

राष्ट्र छ, तर राष्ट्रसेवा सुषुप्त छ,

जनतामा कष्ट, जननेता पुष्ट छ।

(६)

राजनीति नाम, छलछाम काम छ,

विधिविधान छ, न्याय गुमनाम छ। 

(७)

धर्मको नाममा, विधर्मको काम छ,

पुजारीलाई दाम, भक्तलाई डाम छ। 

(८)

शिक्षालय छ, तर सीप सुप्त छ,

विद्यालयमा अज्ञानता व्याप्त छ। 

(९)

अस्पताल छ, उपचार झम्मार छ,

औषधालयमा रोगको व्यापार छ। 

(१०)

सामाजिक सेवामा प्रचार प्यार छ,

प्रापक सधैं निर्धो, सेवक कुबेर छ। 

(११)

नकारात्मक नाइँ, दृश्य वास्तविक छ,

सकारात्मक सोचे, क्षणमा नै मुक्ति छ। 

(१२)

ईश एक्लो सत्य छ, मानिस बन्नु भक्त छ,

हर क्षण र कणमा ईश लक्षण व्याप्त छ।

(१३)

जो अभिमान ग्रस्त छ, त्यो नाश परस्त छ,

जो ईशमा नम्र छ, तहाँ अनुग्रह प्रशस्त छ।

(१४)

खोजीमा प्राप्ती छ, सास्तीको समाप्ती छ,

अलश्यमा नैराश्य छ, तनावको बस्ती छ। 

(१५)

ज्ञान अथाह छ, बटुल्ने समय सिमित छ,

प्रहर घर्कँदो छ, सेवा प्रापकको लर्को छ।

(१६)

जीवन छोटो प्राप्त छ,गर्नु सेवा सत्य छ, 

निराशा पन्छाउँदै, आशा राखे दीप्ति छ।

(१७)

लिनेलाई ग्लानि छ, खोस्नेलाई खार छ,

दिनेलाई सन्तुष्टी, शान्तिको भण्डार छ। 

(१८)

प्रेमको साटो प्रेम, दुष्टको भागमा दण्ड छ,

विधाताको विधि अडिग र बही सटीक छ।   

(१९)

भौतिक अस्त्र भ्रामक छ, स्व-घातक छ,

आध्यात्मिक शस्त्र नित्य छ, सुशान्त छ। 

(२०)

शरीर क्षणिक छ, मर्नु नै पर्ने पद्धति छ,

आत्मा अनन्त, केवल ईशमा सद्गति छ। 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s