अन्तर्मनको उज्यालो

In Nepalese Language

मानिस सृष्टिकर्ताको कारिगरी 

कर्ताको सृष्टिमा अनेकन थरी

मानिस सबैको बनाइयो प्रहरी 

अनि उ रह्यो कर्ताको सहचरी। 

भावनाको आकर्षणमा नर-नारी

मानिस सुन्दरतम उत्कृष्ट ठहरी

कर्ताको ज्योतिको विवेकले भरी

कार्यभार दिइयो ‘बन्नु आज्ञाकारी’।

अगमलाई देख्ने आँखा हो विवेक

दीप हो विवेक दृश्य पार्ने प्रत्येक 

विवेक बोधो भए अन्योल अभेक 

उज्यालो निभेमा अँध्यारो अनेक।

छर्लङ्ग सत्य सर्वत्र सृष्टिद्वारा प्रदत्त  

कर्ताको कार्यमा छ प्रमाण व्याप्त 

विवेकहीनलाई सबै सत्य छ लुप्त 

आँखा चिम्म राखेर देखिंदैन सत्य।

One thought on “अन्तर्मनको उज्यालो

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s