सत्य सन्देशको ग्राह्य सञ्चार विकास विचार

In Nepalese Language

मनको बाकसभरि छ आकाश

तर निकास नपाई बन्छ सिकस 

अमखराभरि नै छ स्वादिष्ट रस 

तर पोखिन नपाएर लागेको कस।

नसुन्नेको देशमा सुनाउनेलाई क्लेश  

श्रोता सुप्त रहँदा प्रस्तोतालाई हरेस  

नीरस सन्देश बन्छ साहित्यले सरस 

सुन्नेले नचाहे भन्नेलाई केवल सकस।

नेपाली संसारमा गर्न सत्य सञ्चार 

सरल समझको भाषाको दरकार 

भाषा प्रसारमा साहित्यको आधार 

साहित्य सज्जामा सन्देशको सार।

ईशको सत्य होस् सन्देशको आधार

सम्प्रदायको दुर्गन्धले नगरोस् प्रहार 

साहित्य नहोस् सम्प्रदायको घरबार 

सधैं होस् केवल सत्य ईशको प्रसार।

विचारमा छ कसरी गर्ने होला विकास

पहिले त सोचौं विकासको लक्ष खास

सत्य-सेवाको बोलीमा अनन्तको आस 

समूह-टेवाको बातमा छ तिक्ताभास।

सोचौं, विचारौं, भेटौं, सकारौं लक्ष सरस 

न आफ्नो न जगको, खोजौं ईशको जस

ईश योजना-पथमा जति नै रहोस् सकस

उनको साथ पाएर अवश्य हुन्छ विकास।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s