साझेदारीमा संकट

In Nepalese Language

पृथ्वी प्रारम्भमा पृथ्वीपतिको संचार:

‘मान्छेले गरोस् पृथ्वी बगैंचाको संभार 

प्रकृति संगै मानिस बनोस् जिम्मेवार,    

ज्ञानी बनी गर्नु यो पृथ्वीको हेरबिचार’। 

प्रकृति सधैं अचूक रहेकोछ जिम्मेवार 

योजनाकारको खटनमा गति लगातार,

तोकिएको प्रणालीबाट चुक्दैन रत्तिभर 

सृष्टिकर्ताको इच्छालाई सदैव शिरोपर। 

मानिसले जो पायो इच्छा गर्ने अधिकार 

इच्छामा घुस्यो नीच अपराधी कुविचार,

मालिक संग जोरी खोज्ने चाहको शिकार  

लालचले पितासितको सम्बन्धमा विकार। 

प्रकृति संग मानिसले बन्नुथियो साझेदार 

अतिदोहनको कार्यले पार्न थाल्यो लाचार,

प्रकृतिको प्रतिक्रिया हो प्रणालीगत प्रहार 

पृथ्वीका सबै जीव भोग्छन प्रकृतिको मार। 

मान्छेलाई ईश्वरको कृपामा प्यारको पुकार

फर्की आउँन गर्दै आफ्नो अपराध स्वीकार,

सम्बन्ध सुधारमा मिल्नेछ शुरुको अधिकार

पिता-पुत्रको मेलमा सृष्टिमा गुञ्जिन्छ झंकार।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s