छलको दलदल छिचोलौं

सन्तको मुखौटो ओढी भोट माँगे, 

टोलमा विकासको योजना टांगे; 

भोट सोरेपछि छिमेकलाई त्यागे,

डाकाको लँगौटी बाँधी चोट दागे।  

विकासको नारामा छलीको पारा

जननेता टाढा जन चाहिं बेसहारा, 

नेता-नाताको हात नोटको फुहारा 

जनतालाई हम्मे छ जुटाउन चारा।

फेरि रच्दैछन भोट सोर्ने तिकडम 

जोरहात जनता भुलाउने सरगम, 

जनताको कर सिध्याउने बेसरम 

यी दुष्टको छलमा जनता नपरम्। 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s