Home

Welcome to My New Blogging Blog

  • विकासको आस

    August 9, 2020 by

    In Nepalese Language बिता पल भइगयो इतिहास  सदा होस आउनेको आस, आशा नभए सबै नै हताश  हताशको फसलमा विनाश।   — भोलिको आसमा रसिक रस  आशाले सिंचित जीवको स्वास, देह त स्वासको छोटो प्रवास सत्कर्मले बन्छ प्रवास विलास।  —   रोजौं स्वार्थी अहंकारको नाश बनौं नम्र र ओमकारको खास,  गरौँ, दिलाउँ र फैलाउँ आस   बनिंदै बनाउँ यो… Read more

  • गर वास्ता, गम्भीर छ अवस्था

    August 8, 2020 by

    In Nepalese Language धर्मको मर्म नै मार्ने धर्माधिकारीको झारो टार्दै पर्म भर्ने कर्मको कारण धर्म नै शर्ममा परेको अवस्था।  सर्वकर्ताले दानमा दिएको दैवी दर्जाको अधिकारलाई दीनतामा रही गर्नुपर्ने कार्य नै नगरेको अवस्था। हरेक मानव विवेकमा व्याप्त जीवन संचालन पद्दतीको प्रसारण प्रति बहिरो बनी अटेर गरेको अवस्था।  परिणाममा, प्राप्त आदेश नटेरेर पनि अभिमानीले पछुतो नगर्दा, जीउने… Read more

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.