Invisible Preacher- Visible Message

The ghastly global catastrophe is shouting out loud and clear,

A warning message against the current pace of over-urbanization.

Can you hear it now or as yet you think it is unclear? 

— 

In order to move on the path of sustainable progress 

As ordained by the Giver of nature for its propagation process, 

It is necessary to be rational by following the path of natural morality.

Different activities propagated against the natural process

For fast, fleeting and aggressive development 

With an aim to overtake the pace of nature,

Are ultimately bound to bring in not progress but huge damage,

Not wealth but losses unfathomable, not peace of mind but giant of worries.

Not rest but endless haste, not wellbeing but deathly burnings.

The options are with us, we are the ones to choose – 

To follow the pace of nature or to give in to overambitious greed?

To override the fellowmen or to make them progress partners?

Aggression with the killer instinct or becoming a companion of compassion?

— 

Flowers bloom in their nature-appointed season, swaying in the given rhythm.

(English version of the original Nepalese language post अदृष्य वाचक – प्रष्ट प्रसार)

साझेदारीमा संकट

In Nepalese Language

पृथ्वी प्रारम्भमा पृथ्वीपतिको संचार:

‘मान्छेले गरोस् पृथ्वी बगैंचाको संभार 

प्रकृति संगै मानिस बनोस् जिम्मेवार,    

ज्ञानी बनी गर्नु यो पृथ्वीको हेरबिचार’। 

प्रकृति सधैं अचूक रहेकोछ जिम्मेवार 

योजनाकारको खटनमा गति लगातार,

तोकिएको प्रणालीबाट चुक्दैन रत्तिभर 

सृष्टिकर्ताको इच्छालाई सदैव शिरोपर। 

मानिसले जो पायो इच्छा गर्ने अधिकार 

इच्छामा घुस्यो नीच अपराधी कुविचार,

मालिक संग जोरी खोज्ने चाहको शिकार  

लालचले पितासितको सम्बन्धमा विकार। 

प्रकृति संग मानिसले बन्नुथियो साझेदार 

अतिदोहनको कार्यले पार्न थाल्यो लाचार,

प्रकृतिको प्रतिक्रिया हो प्रणालीगत प्रहार 

पृथ्वीका सबै जीव भोग्छन प्रकृतिको मार। 

मान्छेलाई ईश्वरको कृपामा प्यारको पुकार

फर्की आउँन गर्दै आफ्नो अपराध स्वीकार,

सम्बन्ध सुधारमा मिल्नेछ शुरुको अधिकार

पिता-पुत्रको मेलमा सृष्टिमा गुञ्जिन्छ झंकार।

अतिवादले मतिमा खति

In Nepalese Language

जहाँ जता जति हेर्यो बग्रेल्ती छन् अति

सोच, बोली र व्यवहारमा अरुहरु प्रति

बिरानो भयो प्रेम र सद्भावको संस्कृति     

अतिको विकृति सर्वत्र छन् कति-कति:

— 

सुकाउने सोच अति, चिन्ताको बोझ अति,

वैचारिक सुसमन्वय भेटिंदैन कतै रत्ती;

मन-मस्तिष्कमा भुट्भुटि त्रासको अति,

सन्तुष्टि, शान्ति बिलाएर गएछन् बिती;

चिन्ताले निम्त्याए रोगहरु जानेका जति,

तन, मन, धन सर्वत्र भ्याउने क्षति नै क्षति। 

आफैं उच्च आडम्बरी बनी, घमण्डमा अति,

नम्रता शून्य, स्वार्थमा अभिमानी छ गति;

हठी प्रतिस्पर्धी सधैं, सबैसंग हुन्छ बिमति,

अरुलाई पछार्दै कुल्चंदै आफू बढ्ने तुष्टि;

खोसेर, लूटेर बढाउने अनैतिक सम्पत्ति,

लूटको अंकलाई नै मान्ने निजको प्रगति।

बोली व्यवहारमा जताततै लालचको पद्दति,

अरुको सबै थुतेर, आफ्नै बनाउँ देखे जति;

सधैं लालचमा नै बोली व्यवहार गर्ने नीति,

हत्याउनलाई हत्या नै गर्न पनि नपर्ने पछि;

यहाँ नैतिकताको सर्लक्कै ह्रास भयो यति,

अतिवादले मतिमा खति गर्दाको यो गति।  

facebook.com/keshav.sharma.55