आस्थाको वास्ता

विज्ञको ज्ञान भनी विज्ञान सकार्दा 

अनभिज्ञको अज्ञानले लगायो पर्दा, 

दृश्य प्रमाणमा एकतर्फी भर गर्दा 

भ्रमले छोप्यो अध्यात्म नस्वीकार्दा। 

दृश्य भन्दा अदृश्यलोक विशाल छ

मन, विवेक, भावको बढी चाल छ,

विज्ञानमा केवल भौतिक पहल छ

जगमा अभौतिकको ठूलो बल छ।

सृष्टिमा अगम्य वस्तु तथा विधि थान

भण्डारबाट खोजेर झिक्दछ विज्ञान

सृष्टि-ज्ञान त केवल ईशमा विद्यमान

बुझ्नै नचाहनेलाई के ज्ञान के विज्ञान।