विडम्बना विवेचना

In Nepalese Language

 

 

मानवता बिनाको धार्मिकता, कृतज्ञता बिनाको आराधना,

सामाजिकता बिनाको आध्यात्मिकता, एकता बिनाको सहभागिता; 

 

उपयोगिता बिनाको समर्पणता, व्यावहारिकता बिनाको विद्वत्तता,

भावना बिनाको भौतिकता,नम्रता बिनाको नैतिकता; 

 

सत्यता बिनाको औपचारिकता, सन्तुष्टि बिनाको प्रशस्तता,

स्वास्थ्य बिनाको आरोग्यता, शान्ति बिनाको सम्पन्नता; 

 

कर्त्यव्य बिनाको वाचना, कार्य बिनाको कामना,

सद्भाव बिनाको सामना, संभावना बिनाको परियोजना;

 

दर्शन बिनाको भोग, उदेश्य बिनाको उपभोग,

प्रयोग बिनाको योग, सम्मान बिनाको ढोग;

 

विज्ञान बिनाको विज्ञापन, प्रयोग बिनाको प्रायोजन,

सन्तुलन बिनाको व्यवसाय, सदाशय बिनाको महाशय;

 

श्रवण बिनाका श्रोता, दृष्टि बिनाका दर्शक,

सृजना बिनाका सर्जक, सुर बिनाका गायक;

 

कला बिनाका कलाकार, अनुभव बिनाका सल्लाहकार,

अध्यापन बिनाका प्राध्यापक, शिक्षा बिनाका शिक्षक, 

 

नीति बिनाका निर्णायक, विधिशास्त्र बिनाका विधायक,

संवेदना बिनाका प्रशासक, सेवाभाव बिनाका राष्ट्रसेवक;

उल्टो अमिल्दो प्रष्ट्याउने विडम्बना,

गरी विवेचना गरौँ सामना,

दोष्याउने होइन सच्याउने कामना,

मिली गरे सबैले मेटिन्छ विडम्बना। 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s